Privacy policy

Privacy policy Ontboedel.nl

Dit is de website van ontboedel.nl

Ons emailadres is:
info@ontboedel.nl

Ons telefoonnummer:
0031-6-12777339

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch je domeinnaam, noch je e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij je contact- factuur- en betalingsgegevens als je bij ons een bestelling of aanvraag hebt geplaatst.

Deze informatie wordt gebruikt om je bestelling op de juiste manier te kunnen verwerken. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Dit doen we om:
• om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan je wensenlijst en boodschappenmandje
• om informatie te registreren die eigen is aan jou, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
• om je voorgaande activiteiten op de site te registreren, om je bij jouw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderings-technologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Over communicatie aangaande ons privacybeleid:
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact opnemen per email: info@ontboedel.nl

Ook wanneer je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon: Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de aanvragen die je online geplaatst hebt.

Tip: Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid: Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Ontboedel.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Beschikbaarheid: De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten: Het auteursrecht op deze website berust bij Ontboedel.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ons. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door ontboedel.nl. (zie contact pagina).